SPOD

Spolok pre obnovu dediny (SPOD)

Kto sme :Spolok pre obnovu dediny je občianske združenie fyzických a právnických osôb

    Bol  založený vroku 2000 registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  č.J. VVS/1-900/90-17431-1,2,3