Súťaž Dedina roka

Vážení zástupcovia vyhlasovateľov, generálneho partnera a  partnerov Dediny roka 2023,

dovoľte mi informovať vás o vyhlásení 12. ročníka Dediny roka (18.1.2023, Bratislava). Na stránke www.dedinaroka.sk sú zverejnené podmienky a pravidlá DR 2023 spolu s prihláškou a formulárom oblasti hodnotenia. Uzávierka prihlášok pre obce je 31. marca 2023.V prílohe e-mailu vám zároveň zasielam tlačovú správu, dovoľte mi požiadať vás o jej zverejnenie na webových stránkach organizácií, ktoré zastupujete.

Podmienky a pravidlá spolu s prihláškou sú dostupné k stiahnutiu na stránke: https://www.dedinaroka.sk/12-rocnik-dediny-roka/

Záznam k vyhláseniu Dediny roka 2023 je zverejnený na FB MŽP SR (vyhlásenie začína až po 2:10 minúte): https://www.facebook.com/mzpsr/videos/5006606262776315

V prípade otázok som vám k dispozícií.

Ďakujem za spoluprácu a prajem pekný zvyšok dňa.
S pozdravom–

Ing. Mária Mojžišová
špecialista na projekty a manažment krajiny / projects and landscape management specialist

https://www.enviromagazin.sk/loga/SAZP.png

SEKCIA ENVIROMENTALISTIKY
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 

SECTION OF ENVIRONMENTAL
Unit of the Care of Landscape

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Tel.: +421 48 4374254, 0907 850 138
www.sazp.sk