DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Moja dedina, ako ju vidím ja…