KONTAKTY

Predseda: Mgr. Marika Čuchtová, marika.cuchtova@gmail.com
Podpredseda: František Ďurčenka, fdurcenka@gmail.com
Podpredseda: Ing. Pavel Bendík
Predseda revíznej komisie: Ing. Gustáv Frohlich


Členovia predsedníctva SPOD:
Súčasné predsedníctvo SPOD na 3-ročné volebné obdobie zvolené na VZ: Mgr. Mária Čuchtová, František Ďurčenka, Pavol Bendík, Igor Krpelán, Ing. Arch. Anna Kršáková, RNDr. Ivan Michna, Mgr.Ivana Juráčová, Ľudmila Balková, Ing.arch. Iveta Kúšová

Do Revíznej komisie boli zvolení:
Ing. Arch.Marianna. Bogyová, Elena Krpelánová, Ing. Gustáv Frohlich

Facebook:  https://www.facebook.com/spolok.pod/

 Sídlo: Kukučínova 3,  976 66 Polomka

   Súčastna poštová adresa: Nemčianske 123,  974 01 Nemce

IČO: 37 820 150

BANKOVÉ SPOJENIE : Prima banka a.s.Č.účtu IBAN SK30 5600 0000 0020 2421 0001